De feestelijkheden in 1998

Historische evocatie:
Klank- en lichtspel vertrekkend van de legendarische figuur van Lietbertus van Brakel (een lokale volksheilige waarover een boek bestaat) opgevat als een reis door de tijd van 1100 tot nu met lokale figuratie en als hoofdpersonage een bekend TV-acteur. Scenario: Frans De Staercke. Dit spektakel werd tweemaal opgevoerd in de dorpskern op 28 en 29 augustus ’98. Het geheel werd omkaderd door meer dan 100 figuranten.

gedenkboek

 

 

 

 

 

Gedenkboek:
met als onderwerpen o.a.: naamverklaring Opbrakel, Opbrakel doorheen de eeuwen, de kloostergemeenschap, onderwijs, de geschiedenis van Opbrakelse verenigingen. .. Publicatie maart 1999 als een groepswerk van diverse auteurs. Ging in verkoop.

Toeristische zoektocht:
langs de toeristische troeven van Opbrakel met ludieke vragen, mooie prijzen vanaf mei ’98 tot en met september ’98. Landelijk gepromoot via de media. Kosten gedekt via sponsoring.

Restauratie veldkapellen:
De Landelijke Gilde Opbrakel restaureerde diverse kapellen en andere religieuze symbolen via vrijwilligers met steun en advies van Monumentenzorg.

Fototentoonstelling:
met foto’s uit de oude doos over Opbrakelse verenigingen, merkwaardige figuren, wielerenners, evenementen, anekdotes enz. Open van mei ’98 tot augustus ’98.

Coördinatie van alle activiteiten van Opbrakelse verenigingen in de loop van ’98 onder het logo van de vzw met diverse coördinatievergaderingen. Er werd een heel feestprogramma opgesteld gespreid over het hele jaar ’98, waaraan alle verenigingen deelnamen. Dit programma werd voorgesteld onder de vorm van een feestkalender gepresenteerd als een scheurkalender. Op de drager van deze kalender vond men de logo’s van de hoofdsponsors.

 

 

 

 

 

Ter promotie van de festiviteiten verscheen 4 maal per jaar een “Nieuwsbrief Opbrakel-900” huis-aan-huis verspreid met de post. In 1996 verscheen deze publicatie 3 maal. In 1997 verschenen 4 nummers evenals in 1998. Het slotnummer verscheen begin 1999. De bedoeling was de inwoners te informeren en te sensibiliseren naar de vieringen en feesten toe. In deze nieuwsbrief werden de lokale sponsors gecompenseerd door kleine advertenties.