Welkom op de site van het mooie Opbrakel. Dit dorp, behorend tot de gemeente Brakel, is op de eerste plaats een leefgemeenschap. In die gemeenschap leven dynamische mensen die bereid zijn hun dorpsgemeenschap te verenigen rond bepaalde gebeurtenissen en het wij-gevoel te versterken. Daartoe is soms een aanleiding nodig. Het jubeljaar 1998 was een unieke kans om Opbrakel in de kijker te brengen. Een vol jaar werd uitbundig georganiseerd en gevierd rond 900-jaar Opbrakel, met medewerking van de hele dorpsgemeenschap. Deze vieringen vergden een enorme dosis creativiteit, energie en inzet van de leden van de v(eringing) z(onder) w(instoogmerk) Opbrakel-900. Dit kan en mag niet verloren gaan. Daarom deze website. Jullie vinden er een overzicht van de vieringen en een beschrijving van het daartoe speciaal gepubliceerde “Gedenkboek Opbrakel 900”. Opbrakel heeft een reeks toeristische troeven. Ook deze van dit Vlaamse Ardennen-dorp zullen jullie hier vinden. Veel lees- en kijkgenot en bezoek Opbrakel, kom er wandelen, fietsen, genieten…

In 1098 gebeurde « de schenking van het altaar van de kerk van Opbrakel (Overbrakel) door Manassés, bisschop van Kamerijk, aan Tangradus, abt van de abdij van Ename, mits een jaarlijkse toelage van twaalf deniers ». Dit betekent dat strikt genomen Opbrakel in 1998 900 jaar werd. Dit feit mocht niet onopgemerkt voorbijgaan en daarom werd op 23 mei 1996 door enkele enthousiastelingen de vereniging zonder winstoogmerk « Opbrakel-900 » boven de doopvont gehouden. Spoedig traden een 25-tal leden toe tot de vereniging en met vereende krachten werden plannen gesmeed (op voorstel van Eric Van Cauwenberge) om het jubeljaar luisterrijk te laten verlopen. Na twee jaar plannen en werken werden de voorstellen uiteindelijk concreet en de apotheose van de vieringen was de historische evocatie « Opbrakel-Boven » onder de vorm van een licht- en klankspel.

Het jubeljaar stond echter bol van de vieringen. Eerst en vooral werd door de vzw contact gezocht met de Opbrakelse verenigingen. Daardoor werd het mogelijk een hele feestkalender op te stellen zodat er elke maand wel een of andere activiteit was, georganiseerd door een vereniging. Dit leidde tot het drukken van een prachtige feestkalender, die menige huiskamer sierde. Die kalender werd betaald met de opbrengst van twee gezamenlijke eetfestijnen, daartoe speciaal georganiseerd.

De vzw zelf organiseerde enkele eigen activiteiten. Gedurende de maanden mei, juni, juli en augustus liep een toeristische zoektocht van 11 km langs de mooiste hoekjes van Opbrakel. Die zoektocht kon veel deelnemers lokken en bekoren. In het najaar stond op het programma de publicatie van een gedenkboek « 900-jaar Opbrakel » een groepswerk van een daartoe opgerichte werkgroep. Ook gedurende de zomermaanden was in de polyvalente zaal van het Sint-Franciscustehuis een fototentoonstelling te zien, met foto’s uit de oude doos, over Opbrakel, enkele verenigingen en tal van interessante documenten. Vanaf de start publiceerde de vzw driemaandelijks een « Nieuwsbrief » ten einde de bevolking te informeren en te sensibiliseren. Want in de beleidsverklaring van de vzw staat letterlijk als doelstelling : « het op luisterrijke wijze herdenken van 9 eeuwen Opbrakel met betrokkenheid van de gehele bevolking ». Al die activiteiten waren maar mogelijk dank zij de inbreng van een hele reeks nationale en lokale sponsors. De gemeente Brakel was via de lokale Vereniging voor Vreemdelingenverkeer zowat de hoofdsponsor. Het plan tot het uitzenden van een H. Mis op TV, vanuit de Opbrakelse Sint-Martinuskerk, werd door de VRT helaas niet aangenomen.

Een speciale activiteit betrof de restauratie van veldkapellen een samenwerking tussen de vzw en de Landelijke Gilde. Deze restauratie gebeurde door vrijwilligers in nauwe samenwerking met Monumentenzorg.

De bekroning van het jubeljaar was een spektakel gebouwd rond de legendarische volksheilige Lietbertus van Brakel, volgens de legende geboren in Opbrakel en bisschop van Kamerrijk, gevolgd door een ademloos toekijkend publiek.