wie?

De Ploeg Opbrakel-900

De vzw Opbrakel-900 bestond uit :Jan Detand voorzitter, E.H. André Bauters ondervoorzitter, Willy Dhaeyer penningmeester, Bart Van Cauwenberge secretaris in opvolging van Kathelijne Roman (nam ontslag), Eric Van Cauwenberge verantwoordelijke relaties, sponsoring en verder als werkende leden : Johan Vandewalle, Luc Baguet, Jon Goubin, Eric Noerens (†), Lieven De Moor, Marcel Van Snick, Marc Velghe (†), Geert Dedier, Frank Dendauw, Frank Rogge, Jean-Luc Dendauw (nam ontslag). Ere-leden waren Marcel D’Haeze (†), Lucie Verachten, E.H. Jules De Geyter (†), Peter De Baets, Zusters van Sint-Franciscus en E.H. Deken Bogaert. De vzw werd intussen ontbonden