Een uniek document uit 1096 (herhaald in 1098) verwijst uitdrukkelijk naar een belangrijke historische gebeurtenis voor Opbrakel, nl. het tiendenrecht van de kerk ging over in andere handen. 1098-1998 d.i. 900 jaar en de aanleiding was er om iets groots te organiseren rond een 900-jarige viering van het dorp Opbrakel. Enkele Opbrakelaars (geboren en getogen-, ingeweken-) wilden die kans niet laten voorbijgaan om een feestjaar uit te bouwen. Dit werd 1998. Om die taak tot een goed einde te brengen werd een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Opbrakel-900 opgericht. Al in 1996 werden de voorbereiding aangevat en vele vergaderingen -en twee jaar later werd de historische evocatie “Opbrakel-boven” de ultieme bekroning van de inspanningen.